Óvodai felvétel rendjéről 2021/2022

Beiratkozás A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt az emberi erőforrások miniszterének határozata alapján a 2021/2022-es óvodai nevelési évre történő beiratkozás az előző évektől eltérően más időpontban és eljárásrendben – a személyes kontaktus elkerülése végett – elsősorban elektronikusan (e-mailen) vagy telefonon történik 2021. április 20-23. között.

A BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA: 2021. ÁPRILIS 20-23.

Azok a szülők, akik gyermeküket a lakcím szerint körzetes óvodába szeretnék beíratni, juttassák el az óvodába online vagy személyesen a kitöltött dokumentumokat, és csatolják a jelentkezéshez szükséges felsorolt iratok másolatát. Azoknak a szülőknek, akik gyermeküket nem a lakcím szerint körzetes óvodába szeretnék beíratni, a jelentkezés módja a következő: 2021. április 20. és 23. között a választott óvodába eljuttatják online vagy személyesen a kitöltött dokumentumokat, és csatolják a jelentkezéshez szükséges felsorolt iratok másolatát.

A szükséges nyomtatványok:

- Óvodai felvételi kérelem

- Adatkezelési tájékoztató

- Nyilatkozat (külön élő szülők esetén)

Másolatban a következő iratokat kell csatolni:

- a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt, lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

- továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

- a nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.

A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet.

Részletek: https://obuda.hu/blog/hirek/tajekoztatas-az-ovodai-felvetel-rendjerol-a-...

A jelenlegi pandémiás helyzetben nem megvalósítható, hogy óvodánkat személyesen ismerjék meg. Így a Csicsergő Tagóvoda közössége egy bemutató videót készített az újonnan érkező gyerekeknek és családjaiknak. 

https://obudai-csicsergok.hu/ovi-var-o