Felhívás!

Kérjük hogy adója 1 %-ával támogassa óvodánk alapítványát! Adószám: 18258150-1-43 Köszönjük!

 

Általános iskolai beiratkozás

Kedves Szülők!

Az általános iskolai beiratkozás időpontja 2019. április 11-e (csütörtök) és április 12-e (péntek).

Amire szükség van:
- gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
- iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást

Amire figyelni kell:
- a tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a járási/kerületi kormányhivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába
- minden tanköteles korú gyermek Szüleinek meg kell jelennie a beiratkozáson, akkor is ha a gyermek még egy évet óvodában marad