Bemutatkozás

Az óbudai Csicsergő Óvoda 1985 óta működik a kaszásdűlői lakótelep északi részén az uszodával szemben. 2009. augusztustól az Almáskert Óvodával és a Gázgyár lakótelepi Óvodával közös intézményként. Óvodánkba kétszintes panel épületben várjuk a kisgyermekeket, vegyes életkorú csoportokkal. Tágas, napfényes udvarral, tornaszobával, fejlesztő szobákkal, só-szobával és műfüves pályákkal rendelkezünk.

Kiemelt nevelési feladatként kezeljük a környezeti nevelést, a mozgásfejlesztést és az anyanyelvi nevelést.

A környezeti nevelés közben célunk, hogy felkeltsük a gyermekek kíváncsiságát, minél több érzékszerven keresztül tapasztalatokhoz juttassuk őket, kialakítsuk a gyermek és környezetének harmonikus viszonyát. Olyan érdekes, élményekben gazdag óvodai életet szeretnénk biztosítani óvodásaink számára, amely lehetővé teszi a természet és a környezet szépségeinek megismerését, a gyönyörködő rácsodálkozást. 2014. szeptembertől zoo-ovi programmal kiegészítve is működik csoportunk. Az intézmény elnyerte az Örökös Zöld Óvoda címet és a Madárbarát Óvoda címet és az Állatbarát Óvoda címet is.

A mozgásfejlesztés során feladatunk a mozgásigény kielégítése, a motoros képességek (erő, állóképesség, ügyesség, gyorsaság) és értelmi képességek fejlesztése. A mozgásos tapasztalatszerzéssel elősegítjük az idegrendszer érését is. A nagymozgások, téri tájékozódás, finommotorika, kézdominancia erősítésével elkerülhetjük a későbbi írás-olvasási nehézségeket, fejlesztjük a részképességeket. A mozgásfejlesztés az anyanyelvi neveléssel párhuzamosan a gondolkodás fejlesztésének alapjai. Ingyenes gyógytestnevelést és tartásjavító tornát is tartunk a gyerekeknek.

Az anyanyelvi nevelés területén célunk képessé tenni a gyereket szociális kapcsolatokban való részvételre nyelvi eszközökkel is, érzelmeik, gondolataik kifejezésére, mások szavainak, érzéseinek megértésére, irodalmi élmények befogadására, a későbbi írás-olvasás elsajátítására. Az anyanyelvi nevelés áthatja az egész napi tevékenységünket, a nevelési folyamat kerete. 
Napirendbe iktatott anyanyelvi-kommunikációs játékokat, beszélgető kört szervezünk a gyerekeknek, ahol a drámapedagógia elemeit is felhasználjuk.

Az óvodapedagógusok nevelőmunkáját fejlesztőpedagógus, gyógytestnevelő, gyógypedagógiai asszisztens, utazó logopédus, gyógypedagógusok, óvodapszichológus, szakképzett dajkák és pedagógiai asszisztensek segítik.

Közösen töltjük a családokkal a szüretet, adventi készülődést és játszódélután, csicsergő napot, anyák napját, apák napját és a nagycsoportosok búcsúzóját.

A gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve kiegészítő tevékenységként tanfolyamokat is szervezünk az 5 éves kort betöltött nagycsoportos óvodások részére.

OVI-VÁR-Ó nyitott napokat tartunk áprilisban.

Az óvodai nevelés rendje:

Az óvodai nevelési év szeptembertől augusztusig tart. A nevelési évben öt alkalommal nevelés nélküli munkanapot tartunk.

Az óvoda hétfőtől péntekig, naponta 6 órától 18 óráig tart nyitva.

A csoportokban két óvodapedagógus és egy dajka illetve pedagógiai asszisztens látja el a nevelési feladatokat.

Reggel 6,30 és 7 óra között, valamint este 17 óra és 18 óra között egy pedagógus foglalkozik összevont csoportban a gyerekekkel.

A gyermekcsoportok létszáma átlagosan 18-25 fő.

Egyedi arculatunk jellemzői:

1987 óta a szülők igényeit figyelembe véve szervezünk vegyes életkorú csoportokat. Nagy hangsúlyt helyezünk a gyermekek nevelése során az önállóság kialakítására, a szocializációra.

Két-két csoporthoz tartozó előtérben mozgásfejlesztő eszközöket helyeztünk el, de lehetőségük van a gyerekeknek itt építésre, babaszobai játékra is. Ezzel a térrel is megnöveltük a játékteret.

Óvodai közösségünkben alapvető értéknek tekintjük a toleranciát, egymás segítését.

Tagóvodánkban mozgás és beszéd zavarral élő sajátos nevelési igényű gyerekeket is fogadunk.

Óvodánk az ELTE Óvóképző Karának gyakorlóhelye.

Anya, Apa ! Játssz velem!

2009-ben újragondoltuk a térítési díjas tanfolyamok rendszerét. Olyan ingyenes programokat szervezünk és indítottunk be, ahol a szülő és gyermeke együtt lehet, együtt tevékenykedhet. Olyan tematikus programokat kínálunk a szülőknek, gyerekeknek, ahol a szülők jól érezhetik magukat gyermekeikkel, közben betekintést nyerhetnek a csoport életébe, részeseivé válhatnak a gyermekközösségnek, elleshetik az óvodapedagógusoktól, hogy hogyan lehet a kisgyermekekkel mozogva, dalolva, beszélgetve úgy játszani, hogy mindenki jól érezze magát és a játék személyiségfejlesztő hatásait is kihasználjuk. Kézművesség, mozgásos játékok, diavetítés, mesélés, ringatók és dalos népi játékok szerepelnek a programban.

Az óvoda egész évben nyitott, a szülők előzetes bejelentkezés után betekintést nyerhetnek a csoport életébe. 

Ünnepek, hagyományok:

Hagyományt teremtettünk ünnepeink megszervezésével: SZÜRETI VIGASSÁGOT rendezünk szeptember végén, október elején, ahol versenyjátékok, szőlőpréselés, dalos játékok, táncház várja a családokat. ADVENT időszakában gyertyagyújtást, adomány gyűjtéseket és játszódélutánt szervezünk. APÁK NAPJÁN közös játékra hívjuk az édesapákat, testvéreket. ANYÁK NAPJÁN az édesanyákat és nagymamákat bensőséges, személyes hangulatú formában köszöntik a gyerekek dallal, verssel, ajándékkal. Az óvoda születésnapját minden évben CSICSERGŐ NAPON ünnepeljük. BÚCSÚZÓ napja az iskolába készülő nagycsoportos gyerekeké. Búcsúzó alkalmából rövid műsort adnak a nagyok, kerti tábortüzes program teszi emlékezetessé ezt a napot. A többi ünnepi alkalommal tartózkodunk a gyerekek szerepeltetésétől, mivel arra törekszünk, hogy az ünnep maradandó közösségi élményt nyújtson számukra.

A környező iskolák visszajelzései alapján gyermekeink jó színvonalon helytállnak a tanulásban és a társas kapcsolatok terén.

Pedagógiai elveink:

Célunk, hogy a szülőkkel együttműködve a lehető legjobb feltételeket biztosítsuk az óvodás korú kisgyermekek érzelmi biztonságának megteremtéséhez, felhőtlen, örömteli gyermekkoruk megóvásához, képességeik kibontakoztatásához.

Legfontosabb értékeink a szeretet, a tapasztaltatás, az élménynyújtás a játék és az egyéni bánásmód.

Óvodánkban minőségi, esztétikus környezetet, érzelmi biztonságot nyújtunk gyermekeink számára, felelősségteljesen neveljük őket. Tiszteletben tartjuk egyéni szükségleteiket, fejlődési, érési tempójukat. Megteremtjük számukra a tapasztalás, a megismerés, a kérdezés, az alkotás lehetőségeit. Élményekhez, sikerélményekhez, elismeréshez juttatjuk őket.

Hisszük, hogy óvodáskorban a kisgyermeknek legfőképpen arra van szüksége, hogy minél többet mozogjanak, kommunikáljanak és minél többféle módon érzékeljék a világot.

A gyermek a játékos tevékenység közben szerez tapasztalatokat, így fejlődnek képességei. Mivel a gyermek alaptevékenysége óvodáskorban a játék, az egész nap folyamán biztosítjuk a különböző játéktevékenységek feltételeit, melynek során fejlesztjük a gyermek észlelését, mozgását, beszédét. E hármas egység magában foglalja a gyermeki személyiségfejlesztés összes lehetőségét.

Nevelési feladatunknak tekintjük különösen, hogy:

  • felkeltsük a gyermekek érdeklődését a környezetük iránt, 
  • biztosítsuk a gyermekek számára a mozgás, a beszéd, és a gondolkodás fejlődésének optimális feltételeit.

Nevelési programunk:

Kiemelt nevelési feladatként kezeljük a környzeti nevelést, a mozgásfejlesztést és az anyanyelvi nevelést.

Miért környezet?

Programunkkal olyan érdekes, élményekben gazdag, boldog óvodai életet szeretnénk biztosítani óvodás gyermekeink számára, amely lehetővé teszi a természet és a környezet szépségeinek megismerését, a gyönyörködő rácsodálkozást.

Az óvodánkban nyújtott élményszerű tevékenységek hatására kialakulhatnak azok a szokások, szokásrendszerek, amelyek a természet és a környezet iránt nyitott, azt szerető és érte tenni is képes emberek felnevelését biztosítják.

Mindezeket úgy valósítjuk meg, hogy a gyermeket kivisszük a természetbe, a természetet behozzuk az óvodába. A csoportszobákban természetsarkot alakítunk ki, az udvaron virágos-és zöldségeskertet gondozunk, az épületben terráriumot és floráriumot rendeztünk be.

Valljuk és hisszük, hogy ha mi, óvodapedagógusok a szülőkkel együtt, jó példát mutatva neveljük a ránk bízott gyermekeket, akkor talán felnőtt korukban a természetet óvó, azzal harmóniában élni képes felnőttekké válnak

Miért mozgás?

Az óvodáskorú gyermekre a nagyfokú mozgásigény, a mozgáséhség jellemző.

A testnevelés, a mozgásos játékok fejlesztik a gyermek természetes mozgását – járás, futás, ugrás, támasz, függés, egyensúlyozás, dobás – és a testi képességeit, mint az erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség, valamint a társra való odafigyelés

A mozgásnak fontos szerepe van az egészség megőrzésében, megóvásában.

Naponta szervezünk a gyerekeknek mozgásos játékokat, hetente kétszer tornatermi foglalkozásokat. A napi játéktevékenység része biciklizés, hintázás, trambulin használat, labdázás udvaron és az épületben is.

A mozgásfejlesztés az anyanyelvi neveléssel párhuzamosan a gondolkodás fejlesztésének alapja. A mozgásos tapasztalatszerzéssel elősegítjük az idegrendszer érését is.

Feladatunk:

  • a mozgásigény kielégítése,
  • a motoros (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség) és
  • az értelmi képességek fejlesztése.

A nagymozgások, téri tájékozódás, finommotorika, kézdominancia erősítésével elkerülhetjük a későbbi írás-olvasási nehézségeket, fejlesztjük a részképességeket. Ez irányú fejlesztő munkánkat preventív jelleggel végezzük.

Miért anyanyelv?

Az anyanyelvi nevelés áthatja az egész napi tevékenységet, a nevelési folyamat kerete. Naponta szervezünk a gyerekeknek anyanyelvi játékokat a napirendbe iktatva, ahol játszhatnak a hangjukkal.

Célunk képessé tenni a gyermeket:

  • szociális kapcsolatokban való részvételre nyelvi eszközökkel is,
  • érzelmei, gondolatai kifejezésére, mások szavainak, érzéseinek megértésére,
  • irodalmi élmények befogadására, a későbbi írás-olvasás elsajátítására.

Feladatunk a beszédészlelés, beszédértés és a beszédkészség fejlesztése. A fejlesztés tartalmi összetevői a hangok tiszta ejtése, a szókincsbővítés, a magyar nyelvnek megfelelő hangsúly, hanglejtés, mondatfajták használata.