Partnereink

Partnereink

 • Családok
  Legfontosabb partnerünknek tekintjük a szülőket.

  Arra törekszünk hogy kapcsolattartásunkat a kezdeményező szerep vállalása és az egyenrangú párbeszéd jellemezze. Az együttműködés célja a gyerekek harmonikus fejlődésének biztosítása, a gyerekek mindenek felett álló érdekének érvényesítése.

  Szülői értekezleteket évente három alkalommal tartunk csoport keretben.

  Összevont szülői értekezletet tart a vezetőség az új gyermekek szülei részére óvodába lépés előtt.

  Tematikus írásos tájékoztatókkal segítjük a szülőket iskolaérettséggel, beiskolázással kapcsolatosan.

  Az Óbudai Csicsergő Tagóvodában 1993 óta működik az Óvodaszék.
  Üléseket negyedévente tart a szülőkből és pedagógusokból álló szervezet. Az ülések minden szülő számára nyitottak, a csoportokat két-két szülő képviseli. Célja a közös gondolkodás a gyerekek óvodai életéről, feltételekről, programokról.

  Fogadóórákat havonta szerveznek az óvodapedagógusok. Ez alkalommal tájékoztatjuk a szülőket a gyerek fejlődéséről.
  A fogadóórát kezdeményezheti a pedagógus és a szülő egyaránt. fontos, hogy nem csak probléma esetén ülünk le beszélgetni a gyerekről, feladatunk a szülők rendszeres tájékoztatása is. Célunk, hogy minden évben minden kisgyermek szüleivel le tudjunk ülni beszélgetni gyermekük óvodai életéről.
  Karsa Zsuzsanna fogadóórára várja a szülőket megbeszélés szerinti időpontban (egyeztetés a 2500-657 telefonszámon). 
  Szauerné Baumann Mónika tagóvoda vezető fogadóórájára várja a szülőket (családonként, illetve az egész csoportot érintő ügyekben a csoportképviselőket) előzetes időpont egyeztetés után. Naponta 8 és 16 óra között megtalálható az intézményben. (telefonszám: 367-1982)

  A fejlesztő szakemberek (gyógypedagógus, logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus, gyógytestnevelő) előre egyeztetett időpontban tartanak fogadó órát.

 • Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
  www.obuda.hu

  Intézményünk fenntartója

 • Óbudai Almáskert Óvoda (szérűskert u. 37.)
  http://www.almaskertovoda.hu

  Intézményünk székhelye
  Intézményvezető: Gángoly-Nagy Anita          Telefonszám: 2500-657

 • Gázgyár Lakótelepi Óvoda
  Intézményünk telephelye Telefonszám: 368-7901

 • Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola (Szérűskert u. 40.)
  Telefonszám: 367-1429
  Az iskolás gyerekek műsort adnak az óvodásoknak, az iskolába készülő nagyokat színes programmal várja az iskola. Közös célunk, hogy segítsük a gyerekeket az óvodából iskolába való átmenet nehézségeinek leküzdésében.

 • Tanuszoda (Szérűskert u. 40.)
  Telefonszám: 387-3141
  Az általános iskola tagintézményeként működő tanuszodában foglalkoznak óvodásaink úszás oktatásával a Békalencse Úszóiskola szakemberei hetente. 

 • Szérűskert utca 35. Bölcsőde

           Telefonszám: 388-6509

           Az óvodavezető minden tavasszal tájékoztatót tart a bölcsődés gyerekek szüleinek az             óvodáról.

 • Elveszett Állatokat Gyógyító és Elhelyező Alapítvány
  www.elveszettallatok.hu   Az Alapítvány munkatársai előadásokat tartanak havi rendszerességgel, minden csoportban a felelős állattartásról. ZOO-OVI PROGRAMMAL működő csoportot indítottunk 2014 szeptemberétől. Jelenleg a Maci csoportunkban  folyik zoo-ovi program.

 • Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Óbudai Tagintézmény Vihar u. 31. Telefonszám: (+36-1) 388-6113 ​Segítséget nyújt a gyermekek neveléséhez, terápiás foglalkozásokat kínál, ha azt a gyermek egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, fejlődésének üteme indokolja.

 • Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ - Családsegítő szolgálat
  1035 Bp. Váradi u. 9-11.​ Telefonszám: (+36-1) 250-196​
  1039 Bp. Kelta utca 5. Telefonszám: (+36-1) 250-3766
  Együttműködésünk célja a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése
   
 • Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
  (1035 Szellő u. 9-11.)
  www.szelloegymi.hu
  Az együttműködés célja a sajátos nevelési igényű gyerekek integrált nevelésének támogatása, szakmai fejlesztése.

 • Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Beszédjavító, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye
  (1052 Bp. Deák Ferenc u.17.)
  www.beszedjavito.hu
  Az együttműködés célja, hogy a sajátos nevelési igényű beszédfogyatékos gyerekek integrált keretek között történő nevelését segítse, az inklúzió eredményességét, hatékonyságát növelje.

 • ELTE Tanító-és Óvóképző kar
  Részt veszünk az óvodapedagógus képzésben.
  Óvodánk gyakorlóhelyet biztosít a kar számára hallgatók gyakorlati képzéséhez.

 • Ziccer team / mackó kosár ovi/
  Óvodásaink játékos, kosárlabdás, mozgásfejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt, heti rendszerességgel szülői kérés alapján.

 • Fábián Zoltán - Csengő-bongó szakkörszervezése, óvodásaink zenei fejlesztése.

 • Dr. Malkovits Márta gyermek fogorvos

 • Telefonszám: 453-2684
  Minden tavasszal szűrést végez a doktornő az óvodában.
  Rendelése a vöröskereszt utca 9-11. szám alatt hétfőn, szerdán 14-18 óra, kedd, csütörtök 8-9 óra, péntek változó

 • Mosolygós Óvodák Hálózata
  www.mosolygosmagyarorszagert.hu